Xuôi về những vùng như Bình Dương, Bình Phước, mùa mưa cũng chính là mùa nấm mối. Người dân thường săn tìm nấm ở trong những vườn điều, vườn cao su. Nếu trúng ổ nấm, hái được 4 – 5 rổ là… chuyện thường. Nấm mối là đặc sản thơm ngon, mắc tiền mà không […]